Dobel » Specials » Swot analyse

Hoe komt u van een SWOT-analyse tot één strategie?

Hoe komt u van een SWOT-analyse tot één strategie? In de wereld van marketing is het belangrijk om steeds weer nieuwe strategieën te bedenken. Maar hoe komt u nu tot een goede strategie voor uw bedrijf? Deze vraag is stap voor stap behandeld in deze special, er wordt namelijk in vier uitgebreide artikelen verteld hoe u van een SWOT-analyse tot één goede strategie komt. Allereerst begint u met het maken van een SWOT-analyse, hier zet u alle kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes op een rij. Als u dit heeft gedaan kunt u gebruik gaan maken van het volgende artikel, hier wordt uitgelegd hoe u een prioriteitenstelling maakt.

De prioriteitenstelling zorgt ervoor dat de belangrijkste punten uit de SWOT-analyse worden gefilterd, zo houd u de belangrijkste informatie en wordt alle informatie die minder belangrijk is buiten beschouwing gelaten. Nadat dit is gebeurt kunt u verder met de volgende stap namelijk de confrontatiematrix.

In het artikel over de confrontatiematrix kunt u sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen met elkaar combineren om uiteindelijk strategieën te gaan vormen. Uit de confrontatiematrix komen meestal rond de 10 strategieën.

Nadat u de confrontatiematrix heeft ingevuld, heeft u al vele strategieën gevormd. Nu gaat u de beste strategie uitzoeken, dit doet u door middel van het FOETSJE-model. Dit model geeft elke strategie punten op verschillende gebieden, de gebieden zijn onder andere financieel, sociaal, juridisch en economisch. De strategie met de meeste punten is uiteindelijk de beste strategie en dus de strategie die u kiest, dit staat verder uitgewerkt in het artikel over het FOETSJE-model.
Het maken van een duidelijke SWOT-analyse

Het maken van een duidelijke SWOT-analyse

Tegenwoordig wordt er veel gewerkt met de SWOT-analyse. Dit model geeft duidelijke sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen weer. Maar hoe deelt u deze sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen nu op…
Hoe maak ik een duidelijke prioriteitenstelling?

Hoe maak ik een duidelijke prioriteitenstelling?

De prioriteitenstelling zorgt ervoor dat u niet met uw handen in het haar hoeft te zitten. Na de SWOT-analyse kan het zijn dat u zoveel uitkomsten heeft, dat u niet meer weet wat u er mee aan moet. Me…
Hoe maak ik een duidelijke confrontatiematrix

Hoe maak ik een duidelijke confrontatiematrix

U bent bezig met een marketingplan voor uw bedrijf, een moeilijke maar ook leuke klus. U wilt graag een zo goed mogelijk plan voor uw bedrijf, aangezien dit u geld oplevert. In dit artikel wordt een d…

FOETSJE strategie marketingplan

Bij het schrijven van een marketingplan komt u vaak op veel ideën en strategieën. Veel van deze ideën worden al eerder in het marketingplan weg gelaten. Toch blijven er altijd meerdere strategieën ove…
Gepubliceerd door Dobel op 03-08-2011, laatst gewijzigd op 09-08-2011. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.